AVE.IK

inspiratie in educatie

Lef

fear-198933

Roel van Wielink werkt in de bovenbouw van montessorischool Het Zeggelt in Enschede. In een RekenVeranderTraject zijn we bezig meer te werken met doelen en vanuit leerlijnen. In de lijn van de leerkracht hebben we halfjaarlijkse doelen geformuleerd. Waar vinden we dat een kind bijvoorbeeld halverwege groep 6 zou moeten staan? Zonder de individuele ontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen. Het geeft de leerkracht houvast om juiste signaleringen te doen. Dit is de lijn van de leerkracht.

In de lijn van het kind bekijken we het nieuwe WMBO materiaal. Roel heeft een kind in zijn groep net zien worstelen met het probleem delen. Hij wil aan de slag met de kaart delen – splitsen 1. Hij vertelt me de volgende bijeenkomst enthousiast over zijn ervaringen. Hij vindt dat de kaart een overzichtelijke weergave van het probleem geeft, de oplossingsstrategie laat zien en een aantal oefensommen biedt. Hij heeft de kaart met het kind bekeken, het kind is aan het werk gegaan en daarna heeft Roel de essentie met het kind besproken. Er is een kopie van de kaart in het hulpschrift geplakt, zodat deze strategie ingeslepen en onthouden kan worden.

10668_Nienhuis_Deelbak

Zo maar even snuffelen aan een WMBO kaart kan. Het vraagt om lef om oude en ingeslepen patronen los te laten. Dan helpen kleine stapjes. Je zult gaan genieten van de ontdekkingen en de drive bij kinderen. En dus ook weer bij jezelf.

logo_wmbo

Esther Pelgrom