AVE.IK

inspiratie in educatie

Educatie

Jonge kindstudie

Ben je een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang voor die kinderen tot 12 jaar én wil je kennis maken met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori? Kom dan naar onze MKC studie.

Gedurende vier bijeenkomsten van het basisdeel maak je kennis met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Je leert hoe je de theorie om kunt zetten in de praktijk, je werkt aan je eigen houding. Ook leer je de ontwikkelingsfasen van een kind kennen, gaan we aan de slag met de voorbereide omgeving en ontdek je inspirerende materialen. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de studie, er is veel ruimte om met elkaar te spreken. Een bezoek op de werkvloer maakt deel uit van de studie.

Het basisdeel gaat naadloos over in het verdiepingsdeel, als je geraakt bent door onze visie. Het verdiepingsdeel bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur.  Ook nu komen we weer een keer bij je op bezoek als je aan het werk bent en gaan we met je in gesprek. We ronden af met het Montessori examen. Je taken, de praktijkbezoeken en de eindopdracht leiden tot het officiële NMV diploma.

De kosten bedragen € 550,- per deelnemer voor het basisdeel en € 750,- voor het verdiepingsdeel inclusief het NMV examen.
Wil je meer weten? Mail ons via de knop links onderaan.

Montessoristudie nieuwe stijl

In een montessorigroep zijn de kinderen niet anders, de leerkracht moet anders zijn.
Je moet niet leren wat je moet doen, wel wat je moet laten.
                                                Maria Montessori, 1937

We leiden leerkrachten op tot moderne en innovatieve montessorileerkrachten. Dat doen we door inspirerende opleidingsdagen, ontwikkelgesprekken en werkplekleren bij jou in de regio.
Heb je je voldoende ontwikkeld en alle onderdelen goed afgerond? Dan ontvang je na je examen een NMV gecertificeerd diploma basisbekwaam of vakbekwaam.

Wil je je als hele team ontwikkelen? Dan is de combinatie van onze opleiding met de Montessori Vernieuwing (MoVe) een perfect plan. Samen met je hele team leren, dat kan heel inspirerend zijn. En het leuke is: alle kinderen profiteren ervan.

Hoe ziet onze studie eruit? We komen bij jou op school, de  scholen van de deelnemende leerkrachten zijn onze leslocaties. Zie je direct verschillende voorbereide omgevingen. Hoe leuk is dat.
We ontmoeten elkaar negen keer tijdens begeleide bijeenkomsten à 4 uur, vier groepsbezoeken en een extern schoolbezoek. De bijeenkomsten bestaan uit een theorie- en een materiaaldeel, voor zowel jonge kind als oude kind.  De MoVe-ers zijn nu klaar. Ga je examen doen? Dan ontmoeten we elkaar nog twee keer in bijeenkomsten van zes uur.

Onze voorkeur gaat telkens uit naar heterogene groepen. De kosten bedragen € 2.200,- per deelnemer voor de studie basis– of vakbekwaam en € 1.200,- per deelnemer voor de MoVe.
Wil je meer weten? Mail ons via de knop links onderaan.