AVE.IK

inspiratie in educatie

Inspiratie

Maatwerk

Je hebt een vraag. Of jouw team heeft een vraag. Je belt ons of stuurt een mailtje en wij helpen jou het antwoord te vinden op die vraag. We verbinden nieuwste inzichten aan de oorspronkelijke montessorifilosofie. We noemen dat de montessoristijl. Daar blijft het niet bij.

Voor echte verdieping kan een mooi innovatietraject het beste plan zijn. In ieder geval beginnen we altijd met een gesprek. We willen heel veel van je weten.

  • Wat is je vraag precies?
  • Waarom heb je die vraag?
  • Heb je al een oplossing voor ogen?
  • Wat moet het resultaat zijn?

We maken een voorstel dat we aan je voorleggen. Pas als je daar helemaal tevreden over bent, gaan we van start.

Jonge kindstudie

Ben je een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang voor die kinderen tot 12 jaar
én
wil je kennis maken met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori?
Kom dan naar onze MKC studie.

Gedurende vier bijeenkomsten van het basisdeel maak je kennis met pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Je leert hoe je de theorie om kunt zetten in de praktijk, je werkt aan je eigen houding. Ook leer je de ontwikkelingsfasen van een kind kennen, gaan we aan de slag met de voorbereide omgeving en ontdek je inspirerende materialen. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de studie, er is veel ruimte om met elkaar te spreken. Een bezoek op de werkvloer maakt deel uit van de studie.

Het basisdeel gaat naadloos over in het verdiepingsdeel, als je geraakt bent door onze visie. Het verdiepingsdeel bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Ook nu komen we weer een keer bij je op bezoek als je aan het werk bent en gaan we met je in gesprek. De taken, de praktijkbezoeken en de eindopdracht leiden tot het NMV certificaat. Onze voorkeur gaat telkens uit naar heterogene groepen.

De kosten bedragen € 550,- per deelnemer voor het basisdeel en € 650,- voor het verdiepingsdeel.
Wil je meer weten? Mail ons via de knop links onderaan.

Montessoristudie nieuwe stijl

In een montessorigroep zijn de kinderen niet anders, de leerkracht moet anders zijn.
Je moet niet leren wat je moet doen, wel wat je moet laten.
                                                Maria Montessori, 1937

We leiden leerkrachten op tot moderne en innovatieve montessorileerkrachten. Dat doen we door inspirerende opleidingsdagen, ontwikkelgesprekken en werkplekleren bij jou in de regio.
Heb je je voldoende ontwikkeld en alle onderdelen goed afgerond? Dan ontvang je na je examen een NMV gecertificeerd diploma basisbekwaam of vakbekwaam.

Wil je je als hele team ontwikkelen? Dan is de combinatie van onze opleiding met de Montessori Vernieuwing (MoVe) een perfect plan. Samen met je hele team leren, dat kan heel inspirerend zijn. En het leuke is: alle kinderen profiteren ervan.

Hoe ziet onze studie eruit? We komen bij jou op school, de  scholen van de deelnemende leerkrachten zijn onze leslocaties. Zie je direct verschillende voorbereide omgevingen. Hoe leuk is dat?
We ontmoeten elkaar negen keer tijdens begeleide bijeenkomsten à 4 uur, vier groepsbezoeken en een extern schoolbezoek. De bijeenkomsten bestaan uit een theorie- en een materiaaldeel, voor zowel jonge kind als oude kind.  De MoVe-ers zijn nu klaar. Ga je examen doen? Dan ontmoeten we elkaar nog twee keer in bijeenkomsten van zes uur.

Onze voorkeur gaat telkens uit naar heterogene groepen. De kosten bedragen € 2.000,- per deelnemer voor de studie basis– of vakbekwaam en € 1.000,- per deelnemer voor de MoVe.
Wil je meer weten? Mail ons via de knop links onderaan.

Wat hebben jullie nodig?

Lijn van de leerkracht

Loslaten of juist sturen? Iedere montessorileerkracht kent dit dilemma wel. Hoe kan ik in mijn groep met deze kinderen de juiste balans vinden? Het spreekt voor zich dat wij bij elke begeleiding altijd oog hebben voor de vragen van de leerkracht. Rekenonderwijs bijvoorbeeld, boeiend voor het hele team. Maar ook een thema dat afstemming verdient met de individuele leerkracht. Om een stap te kunnen zetten in de schoolontwikkeling vinden we afstemming op de ontwikkeling van de leerkracht van belang. Een goed innovatietraject bestaat volgens ons uit:

  1.  managementoverleg
  2.  innovatiebijeenkomsten voor het hele team en voor de bouwen afzonderlijk
  3.  groepsbezoeken, met aandacht voor de individuele vraag van de leerkracht

Lijn van de directie

Het management van een school kan bij ons aankloppen voor ondersteuning bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld jullie visie of het stimuleren van de professionele montessoricultuur. We spreken over de lijn van de directie. We hebben ruime ervaring in het coachen van de directie of het managementteam. Je staat er dan even niet alleen voor. Soms is dat steuntje in de rug net even nodig. Ook voor interim werk en het opzetten van de zorgstructuur kun je bij ons terecht.

Inspiratiedagen

In één dag weer helemaal up-to-date. Dat is het resultaat van een inspiratiedag voor het hele schoolteam. Ook andere teams zijn trouwens welkom. Zorg voor een groep van minimaal 50 personen en wij komen jullie inspireren. We beginnen met een lezing over Modern Montessori, daarna kan iedereen aan workshops deelnemen. De onderwerpen bepaal je natuurlijk zelf. En je ontmoet nog eens iemand als je deze dag met meerdere scholen laat organiseren. Even bijpraten en nieuwe ideeën opdoen.

Lijn van de innovatie

Innovatie hoort bij een montessorischool. Het zit montessorianen in het bloed. Want het kan immers altijd beter, er zijn altijd nieuwe wegen, niets staat vast. Wij delen de nieuwste inzichten met jullie. Met AVE.IK weet je zeker dat je voorop loopt en dat je trouw blijft aan de montessorivisie.

AVE.IK staat niet stil, we blijven ons vernieuwen