AVE.IK

inspiratie in educatie

Materialen

Exploring English

The development of language is part of the development of the personality, for words are the natural means of expressing thoughts and establishing understanding between people.
Montessori, (1937 The absorbent mind

Exploring English is een volledige, internationale, lijn Engels voor alle kinderen van de basisschool. Exploring English is ontstaan vanuit het verlangen om Engels als tweede taal op een montessoriaanse manier aan te bieden. We helpen kinderen over de hele wereld eenzelfde taal te spreken, met elkaar te kunnen communiceren en elkaar te verstaan.
Je kunt gewoon lekker aan de slag.

Bestellen

Voor informatie kun je contact met ons opnemen via
info@exploring-english.nl

Kijk ook eens op onze  website:
www.exploring-english.nl

Taal: doen!

Met Taal: doen! worden kinderen van 6 t/m 12 jaar uitgenodigd om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en creatief en analytisch denken. Het materiaal is flexibel in te zetten en geschikt voor diverse groeperingsvormen. De inhoud is geschreven vanuit vier kernen, die onderling sterk met elkaar samenhangen, want taal is overal!

• Taal & de basis
• Taal & ik
• Taal & expressie
• Taal & wereld

Taal: doen! helpt de leerkracht in haar klassenmanagement zodat er montessoriaans gewerkt kan worden.

 

Taal … écht doen!

Dóen, want kinderen:

• krijgen taalinzicht
• kunnen individueel en samen werken
• werken vakoverstijgend
• leren juist handelend
• worden uitgedaagd
• hebben plezier in taal
• krijgen honger naar meer

Bestellen

Taal … leeft!

Ook u kunt taal … gaan doen!
Voor informatie kun je contact met ons opnemen via info@taal-doen.nl

Kijk ook eens op onze andere website:
www.taaldoen.nl