AVE.IK

inspiratie in educatie

Over ons

Ons bestaansrecht

  ‘Help mij het zelf te doen’, dat is de essentie van montessorionderwijs. Wij maken ervan:

    Help mij het zelf te doen

    Leer mij het zelf te doen

Laat mij het zelf doen

We hebben er alle vertrouwen in dat kinderen dat kunnen. En vertrouwen in de ander is een prachtige en krachtige basis in relaties en in opvoeding en onderwijs. Wij hebben dus ook vertrouwen in jou.

Onze missie

Boeiend montessorionderwijs voor kinderen en voor leerkrachten. Waar ook ter wereld.

Onze naam

Vergroten van de competenties van school en leerkracht, daar gaat het ons om. Dat gaat verder dan kennis alleen. Ook attitude, vaardigheden en ervaringen spelen een rol van betekenis. Uiteindelijk natuurlijk inspiratie. Attitude – jouw pedagogische toon Vaardigheden –wat je doet en kunt Ervaring – je loopbaan/ je leven Punt – stilstaan bij dit moment, reflectie Inspiratie– dat wat jou beweegt Kennis –wat je weet

LOGO AVE.IK-blauw-logo

“We geven je de sleutel, je kunt de deur zelf openen”.

Onze begeleiding start met jouw vraag. Samen kijken we vanuit verschillende perspectieven naar jouw onderwijs en naar jouw organisatie. Zo kan het ook. Om soms dingen los te laten en soms juist de weg van de meeste weerstand te kiezen. We dagen je ook uit het eens op een andere manier te proberen. Er is best veel moed voor nodig om dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt. ‘Vertrouwen in mensen, vertrouwen in kinderen’, in een paar woorden vat je het fundament voor montessori-onderwijs samen. De visie van Maria Montessori is springlevend. Haar motto ‘Leer mij het zelf te doen’, is actueler dan ooit. Leerkrachten en kinderen moeten zelf hun weg zien te vinden in een wereld waarin oude zekerheden in sneltreinvaart verdwijnen. Scholen en leerkrachten weten zich in ieder geval verzekerd van een krachtige en inspirerende ondersteuning van AVE.IK.

Onze specialisten

Over montessorionderwijs en montessoriopvoeding mag je ons alle vragen stellen die je wilt. Visie. Materialen. Hoe kinderen leren. Onze mensen zijn allemaal montessorispecialisten. Mensen met hun eigen verhaal en met heel veel passie. Zeer ervaren, praktijkgericht en met een stevige theoretische achtergrond. 548X0999-bewerkt In 2006 startten Liene en Esther met het montessoriaans begeleiden van scholen. AVE.IK ontstond.

Esther en Liene

Esther Pelgrom (1969)

 548X0745-bewerkt

Al vanaf begin jaren 90 is Esther betrokken bij het montessorionderwijs. Van startend leerkracht en intern begeleider werd ze interim directeur van een basisschool. In die tijd heeft zij zich ontwikkeld van een juf die aandacht had voor het individuele kind tot een coach voor kind en voor collega. Ze heeft oog voor individuele processen en voor groepsprocessen. “Als professional ben je altijd onderdeel van het geheel. In een team werk je samen zodat alle kinderen de ruimte krijgen zich te vormen”. Na haar masteropleiding pedagogiek werkt zij vanaf 2005 als docent op een hogeschool. In 2009 nam ze afscheid van de basisschool. Esther houdt ervan nieuwe dingen te leren, zij blijft maar lezen. Nieuwe theoretische inzichten koppelt zij aan de montessori filosofie zodat ons onderwijs up to date blijft. Het lukt haar iedere keer weer nieuwe ontwikkelingen kernachtig te formuleren.   Zij verbindt de theorie en de praktijk. Als begeleider wil ze studenten, leerkrachten, directeuren en teams stimuleren hun eigen ontwikkelpad te bewandelen. Een route die er voor iedereen anders uitziet. Dat vraagt natuurlijk om passende begeleiding, waarbij Esther uitgaat van de positieve psychologie dat alle organisaties lerend zijn. Kernreflectie en systeemdenken zijn daarbij mooie middelen om in te zetten. Iedere keer weer kan zij genieten als ze ervaart dat mensen in beweging komen. Kan een individuele leerkracht of een team zijn. Haar drive: shining eyes.

Jacqueline Hendriksen (1956, Liene)

548X0783-bewerkt

Liene is montessori – opleider en pedagoog. Als leerkracht op de basisschool leerde ze dat observeren  helpt om zicht te krijgen op het kind. Als daar de pedagogische en didactische aanpak op afgestemd wordt, ontstaat een zichtbare ontwikkeling. Als intern begeleidster verdiepte ze zich met name in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en nam ze het initiatief voor het pedagogisch spreekuur voor ouders. Vanuit haar expertise heeft ze het boek ‘Het verhaal van het Kind’ en ‘Het verhaal van het onbegrepen Kind’ gepubliceerd, waarin de theorie van de ontwikkelingspsychologie toegankelijk gemaakt is voor een breed publiek. Na een studiereis en een benchmarkonderzoek in Italië besloot ze de pedagogiek van het kind weer een stevige plaats te geven in het onderwijs. Een van haar conclusies uit het onderzoek: “Je moet ervan uitgaan dat er bij elk kind een mogelijkheid is en je moet de ingang moet zoeken naar hun geest. Het mooiste is om ontwikkeling te zien bij kinderen.” Hongerig naar kennis als zij is, maakt Liene maakt regelmatig studiereizen naar diverse landen. Natuurlijk om kennis te vergaren maar ook de universele ontwikkeling van het kind te bestuderen. Ze is auteur van diverse publicaties, veelgevraagd spreker op congressen en seminars. Zij is actief lid van Educateurs sans Frontières en werkt samen met de TCU, uit Texas aan de totstandkoming van een Montesori Program for Refugee Children. Bij begeleiding- en trainingstrajecten neemt ze de praktijk van alledag als uitgangspunt. “Het startpunt voor de verdieping in de theorie ben jezelf”, aldus Liene.

Véronique

Véronique Weeda (1985) heeft jaren ervaring in het montessori-onderwijs en is onze jongekindspecialist. Zij is groepsleerkracht van verschillende bouwen geweest. Daarin lag de laatste jaren de nadruk op het werken met jonge kinderen. Op verschillende plekken in het land verzorgt zij de montessori-opleiding voor studenten en leerkrachten. Samen met hen verdiept zij zich in deze vorm van onderwijs. Ze heeft een uitgesproken visie op het aanbieden van materialen en het verkennen van de theorie. Voor haar is dit iedere keer weer genieten. Door de master pedagogiek kan zij haar ervaring in de praktijk combineren met kennis. Bij begeleidings- en trainingstrajecten ziet zij de mensen zoals ze zijn en sluit daar op de juiste wijze bij aan. Het maakt dat ze echt contact met de ander maakt Véronique werkt zorgvuldig en straalt rust uit. Zij gaat er van uit dat iedereen graag wil leren.

548X0851-bewerkt

Véronique coördineert ook alle bestellingen van Taal: doen! Haar doel als teacher trainer is om anderen te begeleiden en vooral te inspireren bij het werk dat ze doen.

Antoinette

Antoinette Schildkamp (1967) is sinds 1990 werkzaam in het montessori onderwijs. Begonnen als en nu alweer jaren directeur van een montessoribasisschool. Als lid van de kerncommissie van visiteurs bezoekt zij meerdere montessorischolen per jaar. Als directeur heeft zij diverse veranderingsprocessen begeleid. Het ging erom dat nieuwe kennis en inzichten toepasbaar werden voor het montessori onderwijs. Zij heeft oog voor de ontwikkeling van de individuele leerkracht in combinatie met de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit haar rol als begeleider wil ze leerkrachten, teams en directeuren uitdagen, stimuleren en steunen om modern montessorionderwijs inhoud te geven. Sociocratie, PBS, werken vanuit talenten van kinderen en leerkrachten, oplossingsgericht werken. Het zijn allemaal manieren om de eigenheid van ieder kind en iedere leerkracht te bewaren en bewaken. En van iedere organisatie.

548X0813-bewerkt

Antoinette geniet ervan als het lukt om mensen te laten groeien en in beweging te krijgen. Grote veranderingen beginnen immers met kleine succeservaringen.

Anouk

Anouk Poortenga (1973) is werkzaam als leerkracht in het montessorionderwijs. Ze heeft ervaring opgedaan in diverse bouwen op verschillende scholen in het oosten, midden en westen van het land. Haar hart ligt bij de kinderen, zo geniet ze nog dagelijks van haar eigen middenbouwgroep. Anouks specialiteit is het individueel begeleiden van leerkrachten, of ze nu startend of ervaren zijn. Ook verzorgt zij de praktijkbegeleiding om een volledig NMV diploma te behalen. Tijdens individuele coaching komt klassenmanagement zeer zeker aan bod. Hoe kun je vrijheid in werken garanderen? Samen met jou gaat Anouk op zoek naar de balans tussen loslaten en sturen, en gaat ze op zoek naar goed leerkrachtengedrag afgestemd op de individuele begeleiding van het kind.

548X0911-bewerkt

Anouk wordt helemaal blij als ze de ander kan raken en beweging tot stand kan brengen.

Yvette

Op vierjarige leeftijd is Yvette Roos (1973) in aanraking gekomen met het Montessorionderwijs. Via de toenmalige montessorikleuter- en lagere school is ze doorgestroomd naar het Montessori Lyceum. Met als logisch vervolg, hoe kan het ook anders,  de Montessori Pabo in Amsterdam. Yvette is werkzaam geweest in de diverse bouwen, op dit moment in de middenbouw. Ze heeft hierdoor ervaren dat elke leeftijdsgroep zijn leuke kanten heeft en ook zijn specifieke vragen. Haar voorkeur gaat uit naar het werken met het jonge kind. Elke keer is het weer bijzonder om te zien hoe enorm enthousiast kinderen worden als ze het gevoel krijgen: Ik kan het! Dit kun je heel mooi zien als jonge kinderen gaan ontdekken dat ze “opeens’’ kunnen lezen. Hun wereld wordt dan in een klap een stuk groter.  Verder wordt Yvette altijd heel blij van de prachtige montessorimaterialen die kinderen steeds weer uitdagen om een stapje verder te gaan. Naast deze materialen is er ook mooi huishoudelijk materiaal. Het komt tegemoet aan de behoefte van jonge kinderen om te bewegen en steeds dezelfde beweging te herhalen, zoals je dat doet bij vegen of het wassen van je tafel. Ongemerkt oefenen ze ook hun fijne motoriek. Naast het trainen van de motoriek en coördinatie geeft het huishoudelijk materiaal de kinderen structuur door de vaste volgorde van de handelingen.

Als kinderen ouder worden, verschuift het accent naar het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel. Ze hebben dan geleerd orde en netheid aan te brengen in hun omgeving en ze voelen zich er verantwoordelijk voor. Door haar werkzaamheden voor AVE.IK ga mensen  enthousiasmeren voor de montessorivisie en laat hen zien hoe mooi dit onderwijs is. Hoe goed alles in elkaar steekt. Yvette gunt elk kind montessorionderwijs. En natuurlijk een montessoriopvoeding.

Judith

Judith Langkamp (1985) is werkzaam als leerkracht in het montessorionderwijs. Ze heeft ervaring in diverse bouwen opgedaan. Judith heeft oog voor de ontwikkeling van kinderen, ze geniet ervan als ze kinderen ziet groeien. En wat noemt Judith dan? Als een kind zelf aan de slag gaat. Ook de eigenheid , de verantwoordelijkheid en de verwondering van kinderen noemt zij. Zo ook de leerkracht die zich verwondert over het groeien van de kinderen. Door de ruimte zo in te richten en de kinderen vrij te laten, ontstaan waardevolle processen. Door de doelen voor de kinderen duidelijk te maken weten ze waar ze naar toe werken, de weg bepalen ze zelf. Hoe mooi is het dat kinderen zeggen: Juf, ik wil bewijzen dat ik het kan.

Judith verzorgt begeleidings- en opleidingstrajecten op montessorischolen. De specialiteit van Judith is het coachen van leerkrachten. Dat leerkrachten met behulp van kleine tips grote veranderingen in gang zetten. Tijdens de begeleidingstrajecten heeft Judith aandacht voor het klassenmanagement, het observeren van kinderen en het toepassen en uitdragen van de montessorivisie in de groep. Judith stimuleert leerkrachten modern montessorionderwijs te geven en te kijken naar het kind. Echt te kijken. Haar motto: Durf een stapje terug te doen en vertrouw erop dat kinderen willen leren. Een stapje terug doen betekent observeren. Een goede observatie uitvoeren is belangrijk. Grijp niet te snel in, laat kinderen het eerst zelf proberen. Judith kan goed een stapje terug doen bij het begeleiden van leerkrachten en teams. Verder verzorgt Judith de presentaties van Taal: doen! Tijdens deze presentaties deelt Judith haar eigen ervaringen en laat ze je allerlei mogelijkheden zien. Je verdiept je kennis van Taal: doen!

Accreditatie

AVE.IK werkt nauw samen met  de Nederlandse Montessori Vereniging. NMV

AVE.IK  staat ingeschreven in het CRKBO-register. Daarmee kunnen wij onze diensten btw vrij leveren. CRKBO_Instelling