Skip to main content
0
Algemeen

Durf jij de volgende stap te zetten?

Het poetsen van je hersenen kan verfrissend zijn. Je leert iets nieuws, krijgt energie en wil dit morgen al graag toepassen in je groep. Als je dan ziet dat het werkt, dat je verwachtingen uitkomen word je nog blijer. Je geniet als jouw kinderen leren. Zicht hebben op het leren van kinderen wordt steeds belangrijker. We weten steeds meer over hersenen en die kennis willen we toepassen.
En wat een opluchting kan het zijn. Gericht zijn op leren en veel minder gericht op: Wat heb ik allemaal gedaan? Niet het aantal gemaakte werkjes staat nog langer centraal; maar juist Wat heb ik geleerd? Het handelen is in ons montessorionderwijs een essentieel onderdeel van het leren. En eigenlijk spreken we dan pas van leren, als de ervaring gekoppeld wordt aan woorden. Leren, handelen en taal gaan hand in hand.

DSC_5219
Telt het aantal gemaakte werkjes van een kind dan niet meer? Moet de taak uit het boek niet af? Nou ja, eigenlijk niet dus. Dat is the next step. Denken in leerlijnen, denken in doelen en denken in leren. Durf jij dat? Niet meer bijhouden welke werkjes het kind gedaan heeft? Wel doelen formuleren en met het kind afspraken maken hoe het kind daar denkt te komen. In een goed voorbereide omgeving moet dit toch mogelijk zijn.

goud
Jouw handelen en jouw denken maken deze next step mogelijk. John Hattie beschrijft dat het goed is als leerkrachten en schoolleiders denken vanuit de volgende acht denkkaders:
Denkkader 1: Wij zijn ervan overtuigd dat het onze fundamentele taak is het effect van onze manier van lesgeven te evalueren. Bijvoorbeeld aan de hand van het leren en de vorderingen van de kinderen.
Denkkader 2: Wij vinden dat de successen en tegenvallers bij het leren van de kinderen voortkomen uit wat wij als leerkrachten deden of niet deden. Wij zijn de ‘change agents’.
Denkkader 3: Wij willen het meer hebben over het leren dan over het onderwijzen.
Denkkader 4: Wij zien toets uitslagen en andere metingen als feedback over de impact die wij hebben.
Denkkader 5: Wij zijn vooral in dialoog, niet zozeer in monoloog.
Denkkader 6: Wij houden van uitdaging en geven niet op om ‘ons best te doen’.
Denkkader 7: Wij zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te ontwikkelen binnen de groep en binnen het lerarenteam.
Denkkader 8: Wij willen dat iedereen ingewijd is in het onderwijsjargon. (Visible Learning, 2013)

schoenen

Het is best een hele klus zo’n klas vol met kinderen. Het is een klus en het is prachtig. Iedere dag opnieuw van heel dichtbij getuige te kunnen zijn van de stappen die kinderen zetten, de groei die ze laten zien. De lichtjes in hun ogen te zien verschijnen. Het scheelt zoveel, als je daar je aandacht en energie op kunt richten. Deze bewuste en gerichte manier van kijken en denken maakt het verschil. Het kan bijdragen aan het plezier in de dagelijkse dingen in en rondom je klaslokaal. Probeer regelmatig je brein te poetsen, dat werkt.